Συνιστώμενος Γονικός Έλεγχος

Οι χρήστες της Chatrandom πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας και η χρήση της δεν προβλέπεται για χρήστες κάτω των 18 για τον οποιονδήποτε λόγο.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε συντονιστές που είναι έτοιμοι να προβούν στον αποκλεισμό χρηστών, η ηλικία των οποίων είναι εμφανώς μικρότερη από αυτήν που επιτρέπεται από την ιστοσελίδα μας, με εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρηστών καθημερινά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως την κάθε τέτοια ξεχωριστή περίπτωση. Η βεβαίωση ότι τα παιδιά τους δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου τύπου ιστοσελίδες αποτελεί καθαρά και αποκλειστικά ευθύνη των ίδιων των γονέων. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω προϊόντα γονικού ελέγχου για να μπλοκάρετε τις ιστοσελίδες για ενήλικες και να προστατέψετε τα παιδιά σας από το περιεχόμενό τους.

Microsoft Windows

Ενσωματωμένο Σύστημα Ελέγχου– Τα Microsoft Windows Vista διαθέτουν δωρεάν ενσωματωμένο σύστημα γονικού ελέγχου. Για να μεταφερθείτε σε αυτό, πηγαίνετε στο Μενού Έναρξης και επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου» και «Λογαριασμοί Χρηστών και Οικογενειακή Ασφάλεια». Έπειτα κάντε κλικ στο «Ρύθμιση Γονικού Ελέγχου για Κάθε Χρήστη». Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς με τυχόν ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft διαθέτει μια ιστοσελίδα βοήθειας για αυτό το χαρακτηριστικό. https://support.microsoft.com/en-us/help/12416/microsoft-account-family-settings

Άλλες συνιστώμενες εφαρμογές:
Μπάρα Γονικού Ελέγχου http://www.parentalcontrolbar.org/
Cyber Patrol https://www.cyberpatrol.com/

Mac OS X

Ενσωματωμένο Σύστημα Ελέγχου – Το νέο «Tiger» Mac OS διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα γονικού ελέγχου. Για να μεταφερθείτε σε αυτό, κάντε κλικ στις «Προτιμήσεις Συστήματος Mac OS» και επιλέξτε «Λογαριασμοί». Στη συνέχεια κάντε κλικ σε έναν λογαριασμό και επιλέξτε «Γονικός Έλεγχος». Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς με τυχόν ενημερώσεις του Mac OS.

Άλλες συνιστώμενες εφαρμογές και άρθρα:
SafeEyes http://www.internetsafety.com/safe-eyes/
Macworld «Εγκαταστήστε τη Οικογενειακή Ασφάλεια τον Mac»
http://www.macworld.com/article/1047312/software-utilities/novworkingmac.html

Ακολουθήστε Μας: