Εικόνες του Press Kit

συμπιεσμένο αρχείο εικόνων υχηλής ανάλυσης Λήψη Όλων των Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης


Εικόνες Υψηλής Ανάλυσης

Οι εικόνες που παρέχονται από την Chatrandom για χρήση από τον Τύπο και άλλα media outlets είναι υψηλής ανάλυσης 300 dpi και ιδανικές για άρθρα περιοδικών, βιβλία, βίντεο υψηλής ανάλυσης, ιστολόγια, εφημερίδες και περισσότερα. Με το παρόν χορηγούμε την άδεια για εμπορική χρήση της οποιασδήποτε εικόνας στη συλλογή, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί και με την προϋπόθεση ότι όλες οι εικόνες πρέπει να φέρουν την επωνυμία «"© Chatrandom» για να προστατεύονται τα πνευματικά μας δικαιώματα.

Οι εικόνες που παρέχονται από την Chatrandom για χρήση από τον Τύπο και άλλα media outlets είναι υψηλής ανάλυσης 300 dpi και ιδανικές για άρθρα περιοδικών, βιβλία, βίντεο υψηλής ανάλυσης, ιστολόγια, εφημερίδες και περισσότερα. Με το παρόν χορηγούμε την άδεια για εμπορική χρήση της οποιασδήποτε εικόνας στη συλλογή, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί και με την προϋπόθεση ότι όλες οι εικόνες πρέπει να φέρουν την επωνυμία «"© Chatrandom» για να προστατεύονται τα πνευματικά μας δικαιώματα.

"Εικόνες Υψηλής Ανάλυσης"
Ακολουθήστε Μας: