Αυτό το έγγραφο είναι γραμμένο και πρέπει να ερμηνεύεται στην αγγλική γλώσσα. Το έγγραφο παρέχεται σε γλώσσα εκτός των αγγλικών μόνο για την διευκόλυνσή σας.

Ανακοίνωση σχετικά με την επίλυση διαφορών: Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξιώσεις που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας επιλύονται (βλ. διαιτησία κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας και υποχρέωσης διαιτησίας των διαφορών, η οποία θα απαιτήσει από εσάς να υποβάλετε αξιώσεις που έχετε εναντίον μας για να δεσμευτική διαιτησία. Παρακαλούμε διαβάστε τη διάταξη διαιτησίας στην παρούσα συμφωνία, καθώς επηρεάζει τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της συμφωνίας.

Chatrandom Συμφωνία όρων χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 1, 2019

Αποδοχή της συμφωνίας

Αυτή η συμφωνία όρων χρήσης έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και του Cogroup Limited, μιας περιορισμένης εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας ("εταιρεία", "εμείς" ή "εμείς"). Οι ακόλουθοι όροι, μαζί με όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν ρητά με αναφορά (συλλογικά, αυτή η "συμφωνία"), διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της διαδραστικής συνομιλίας και της υπηρεσίας συνεχούς ροής κάμερας μέσω του ιστότοπου της εταιρείας που βρίσκεται στο Chatrandom.com (η «ιστοσελίδα») και η εφαρμογή της εταιρείας για κινητές συσκευές (συλλογικά, «Chatrandom»), συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργικότητας και υπηρεσιών που προσφέρονται από ή μέσω του Quackle (οι «υπηρεσίες»), είτε ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε Chatrandom. Με τη λήψη της εφαρμογής για κινητές συσκευές, την πρόσβαση στη χρήση της ιστοσελίδας, τη χρήση της υπηρεσίας ή την αποδοχή ή τη συμφωνία με την παρούσα σύμβαση, όταν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε εσάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτήν τη συμφωνία και την αποδεκτή Χρησιμοποιήστε την πολιτική ("AUP"). Εάν δεν θέλετε να συμφωνήσετε με αυτή τη συμφωνία ή το AUP, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε Chatrandom.

Chatrandom προσφέρεται και διατίθεται σε χρήστες που είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Με τη χρήση του Chatrandom, μπορείτε να αναφέρει ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να σχηματίσουν μια δεσμευτική σύμβαση με την εταιρεία και να πληρούν όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Εάν δεν πληρούν όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε Chatrandom.

Αλλαγές στη συμφωνία

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε και να ενημερώσουμε αυτή τη συμφωνία κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές είναι αποτελεσματικές αμέσως όταν τα δημοσιεύσετε και ισχύουν για όλη την πρόσβαση και τη χρήση του Chatrandom μετά. Ωστόσο, τυχόν αλλαγές στις διατάξεις επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία δεν θα ισχύουν για τυχόν διαφορές για τις οποίες τα μέρη έχουν πραγματική ειδοποίηση κατά ή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η αλλαγή δημοσιεύεται στο Chatrandom.

Η συνεχιζόμενη χρήση του Chatrandom μετά την απόσπαση της αναθεωρημένης συμφωνίας σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Πρόσβαση Chatrandom και ασφάλεια λογαριασμού

Μπορούμε να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε Chatrandom, και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό που παρέχουμε για Chatrandom, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε μέρος του Chatrandom δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε όλο ή μέρος του Chatrandom για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

Είστε υπεύθυνοι για:

 • Κάνοντας όλες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να έχετε πρόσβαση στο Chatrandom.

 • Διασφαλίζοντας ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο Chatrandom μέσω της σύνδεσής σας στο Internet έχουν επίγνωση αυτής της συμφωνίας και συμμορφώνονται με αυτήν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Chatrandom ή σε ορισμένους από τους πόρους που προσφέρει, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Είναι μια προϋπόθεση για τη χρήση του Chatrandom ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι πλήρεις. Αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε στο Chatrandom ή με άλλο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης οποιωνδήποτε αλληλεπιδραστικών χαρακτηριστικών στο Chatrandom, διέπονται από την πολιτική απορρήτου μας και συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που παίρνουμε σε σχέση με την πληροφορίες που συνάδουν με την πολιτική απορρήτου μας.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθούν ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις γνωστοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός για εσάς και δεν θα παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πρόσβαση στο Chatrandom ή τμήματα αυτού χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες πληροφορίες ασφαλείας. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Θα διασφαλίσετε επίσης ότι θα αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, ώστε οι άλλοι χρήστες να μην μπορούν να προβάλλουν ή να καταγράφουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό, είτε επιλεγεί από εσάς είτε παρέχεται από εμάς, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια για οποιοδήποτε ή κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένης της εάν, κατά τη γνώμη μας, έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Chatrandom και όλα τα περιεχόμενά του, τα χαρακτηριστικά του και η λειτουργικότητα του (συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, του λογισμικού, του κειμένου, των οθονών, των εικόνων, του βίντεο και του ήχου, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή του) ανήκουν στην εταιρεία, τους δικαιοπαρόχους της ή άλλους παρόχους αυτής της υλικό και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Αυτή η συμφωνία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε Chatrandom για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μόνο. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να εμφανίζετε δημοσίως, να πραγματοποιείτε δημόσια εκτέλεση, να αναδημοσιεύετε, να κατεβάζετε, να αποθηκεύετε ή να μεταβιβάζετε οποιοδήποτε από τα υλικά στο Chatrandom, εκτός από τα εξής:

 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά αντίγραφα αυτών των υλικών στη μνήμη RAM που είναι παρεπόμενα για την πρόσβασή σας και την προβολή αυτών των υλικών.

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για σκοπούς βελτίωσης της οθόνης.

 • Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε ένα αντίγραφο ενός λογικού αριθμού σελίδων του ιστότοπου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και όχι για περαιτέρω αναπαραγωγή, δημοσίευση ή διανομή.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε ένα μόνο αντίγραφο της εφαρμογής Chatrandom για κινητές συσκευές στην κινητή συσκευή σας αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την άδεια χρήσης τελικού χρήστη για αυτές τις εφαρμογές.

 • Εάν παρέχουμε δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο, μπορείτε να πάρετε αυτές τις ενέργειες όπως αυτές ενεργοποιούνται από αυτές τις δυνατότητες.

Δεν πρέπει:

 • Τροποποιήστε αντίγραφα οποιωνδήποτε υλικών από το Chatrandom.

 • Χρησιμοποιήστε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο.

 • Διαγράψτε ή αλλάξτε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλων ανακοινώσεων ιδιοκτησιακού δικαιώματος από αντίγραφα υλικών από το Chatrandom.

Δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος του Chatrandom ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή υλικό που διατίθεται μέσω Chatrandom.

Εάν εκτυπώνετε, αντιγράφετε, τροποποιείτε, κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του Chatrandom κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε το Chatrandom θα τερματιστεί αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικά που έχετε κάνει. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για ή να Chatrandom ή οποιοδήποτε περιεχόμενο για Chatrandom μεταφέρεται σε σας, και όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά δεσμεύονται από την εταιρεία. Οποιαδήποτε χρήση του Chatrandom δεν επιτρέπεται ρητά από αυτή τη συμφωνία είναι παραβίαση αυτής της συμφωνίας και μπορεί να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα και άλλους νόμους.

Εμπορικά σήματα

Το όνομα της εταιρείας, ο όρος Chatτυχαίοι®, το λογότυπο της εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα είναι σήματα σέρβις και εμπορικά σήματα της εταιρείας ή των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σημάδια χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα στο Chatrandom είναι τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Chatrandom μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Chatrandom:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει κάθε εφαρμοστέο ομοσπονδιακό, κρατικό, εθνικό, τοπικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμων σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού από και προς τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες).

 • Με σκοπό την εκμετάλλευση, την ζημιά ή την απόπειρα εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο, εκθέτοντας τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία ή με άλλο τρόπο.

 • Για την αποστολή, την εν γνώσει λήψη, μεταφόρτωση, λήψη, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ή στο AUP.

 • Για να μεταδώσετε ή να προμηθευτούν την αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσιδωτής επιστολής", "spam" ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας αποστολής.

 • Για να υποδυθείτε ή να επιχειρήσετε να υποδυθείτε την εταιρεία, έναν εργαζόμενο της εταιρείας, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονομάτων χρήστη που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα παραπάνω).

 • Για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση ή την απόλαυση του Chatrandom, ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει την εταιρεία ή τους χρήστες του Chatrandom ή να τους εκθέσει σε ευθύνη.

Επιπλέον, δεν πρέπει να:

 • Χρησιμοποιήστε Chatrandom με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, υπερφορτίσει, βλάβη, ή να βλάψει την ιστοσελίδα ή να παρεμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο μέρος από τη χρήση του Chatrandom, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν σε πραγματικές δραστηριότητες μέσω Chatrandom.

 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, ή άλλη αυτόματη συσκευή, διεργασία, ή μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση Chatrandom για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή την αντιγραφή οποιουδήποτε από το υλικό για Chatrandom.

 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού στο Chatrandom ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην εύρυθμη λειτουργία του Chatrandom.

 • Παρουσιάστε ιούς, Δούρειο ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

 • Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, παρεμβαίνει, βλάβη, ή να διαταράξει οποιαδήποτε μέρη του Chatrandom, ο διακομιστής στον οποίο είναι αποθηκευμένο Chatrandom, ή οποιοδήποτε διακομιστή, υπολογιστή, ή βάση δεδομένων που συνδέονται με Chatrandom.

 • Επιτεθείτε στο Chatrandom μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας επίθεσης.

 • Διαφορετικά, προσπαθήστε να επέμβετε στην ομαλή λειτουργία του Chatrandom.

Συνεισφορές χρηστών

Το Chatrandom περιέχει chat και άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά (συλλογικά, "διαδραστικές υπηρεσίες") που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν, να υποβάλλουν, να δημοσιεύουν, να εμφανίζουν ή να μεταδίδουν σε άλλους χρήστες ή άλλα πρόσωπα ("Post") περιεχόμενο ή υλικό (συλλογικά, " Συνεισφορές χρηστών") στο ή μέσω Chatrandom.

Όλες οι συνεισφορές χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία και στο AUP.

Κάθε συνεισφορά χρήστη που δημοσιεύετε στο Chatrandom θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Με την παροχή οποιασδήποτε συμβολής χρήστη στο Chatrandom, παρέχετε σε εμάς και στους συνεργάτες μας και στους παρόχους υπηρεσιών μας, και σε καθέναν από τους αντίστοιχους δικαιοδόχους, διάδοχους, και εκχωρεί μια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, εκτέλεσης, προβολής, διανομής και να γνωστοποιούν σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε συνεισφορά χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας.

Δηλώστε ότι:

 • Έχετε ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματα στις συνεισφορές χρήστη και έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε την άδεια που χορηγήθηκε παραπάνω σε εμάς και τους συνεργάτες μας και τους παρόχους υπηρεσιών μας, και σε καθέναν από τους αντίστοιχους δικαιοδόχους, διάδοχους και εκχωρούμενους.

 • Όλες οι συνεισφορές χρήστη σας κάνουν και θα συμμορφώνονται με αυτήν τη συμφωνία.

Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για τυχόν συνεισφορές χρήστη που υποβάλλετε ή συνεισφέρετε, και εσείς, όχι η εταιρεία, έχετε πλήρη ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της καταλληλότητας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε συνεισφορών χρήστη που καταχωρούνται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη Chatrandom.

Παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας · Τερματισμού

Μπορεί:

 • Αφαιρέστε ή αρνηθείτε να καταχωρήσετε τυχόν συνεισφορές χρήστη για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 • Λάβετε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με οποιαδήποτε συνεισφορά χρήστη που θεωρούμε απαραίτητη ή κατάλληλη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταξύ άλλων εάν πιστεύουμε ότι η συνεισφορά χρήστη παραβιάζει αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων περιεχομένου, παραβιάζει την AUP, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Chatrandom ή του κοινού, ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ευθύνη για την εταιρεία.

 • Πάρτε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στην επιβολή του νόμου, για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Chatrandom.

 • Τερματίστε ή αναστείλετε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή μέρος του Chatrandom για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της παρούσας συμφωνίας ή του AUP.

Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που θα μας ζητήσουν ή θα μας κατευθύνουν να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες για οποιονδήποτε αναρτά οποιοδήποτε υλικό στο ή μέσω του Chatrandom. Παραιτείστε και κρατάτε αβλαβή την εταιρεία και τους συνεργάτες της, τους δικαιοδόχους της και τους παρόχους υπηρεσιών από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνει κάποιο από τα προηγούμενα μέρη κατά τη διάρκεια ή που λαμβάνεται ως συνέπεια των ερευνών είτε από τα εν λόγω μέρη είτε από το δίκαιο αρχές επιβολής του νόμου.

Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε να επανεξετάσουμε το υλικό πριν από την ανάρεσή του στο Chatrandom και δεν μπορεί να διασφαλίσει την άμεση απομάκρυνση του απαράδεκτου υλικού μετά την καταχώρησή του. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια σχετικά με μεταδόσεις, επικοινωνίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο μέρος. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη έναντι κανενός για την απόδοση ή μη απόδοση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου και εκείνα που αναφέρονται στο AUP ισχύουν για όλες τις συνεισφορές χρηστών και τη χρήση των διαδραστικών υπηρεσιών. Οι συνεισφορές χρηστών πρέπει στο σύνολό τους να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς, εθνικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Οι συνεισφορές χρηστών δεν πρέπει:

 • Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, υβριστικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, βίαιο, απεχθές, φλεγμονώδες ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο.

 • Προωθήστε σεξουαλικό ή πορνογραφικό υλικό, βία ή διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

 • Παραβιάζετε οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

 • Παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της δημοσιότητας και της ιδιωτικής ζωής) των άλλων ή περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή ότι διαφορετικά μπορεί να είναι σε αντίθεση με την παρούσα συμφωνία και το Πολιτική απορρήτου.

 • Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.

 • Προωθήστε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ή συνηγορείτε υπέρ, προώθηση ή βοήθεια οποιασδήποτε παράνομης πράξης.

 • Αιτία ενόχληση, ενόχληση, ή περιττό άγχος ή να είναι πιθανό να αναστατώσει, ντροπιάζει, συναγερμό, ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

 • Προσποιείστε οποιοδήποτε άτομο ή παραποιείτε την ταυτότητά σας ή τη σύνδεσή σας με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό.

 • Συμμετοχή σε εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις και άλλες προωθήσεις πωλήσεων, ανταλλαγές ή διαφημίσεις.

 • Δώστε την εντύπωση ότι προέρχονται ή έχουν εγκριθεί από εμάς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, εάν αυτό δεν ισχύει.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Αν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε συνεισφορά χρήστη παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, ανατρέξτε στην πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων για οδηγίες σχετικά με την αποστολή ειδοποίησης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πολιτική της εταιρείας να καταγγείλει τους λογαριασμούς χρηστών των επαναλαμβανόμενων παραβατών.

Εξάρτηση από πληροφορίες που καταχωρήθηκαν

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται επί ή μέσω του Chatrandom διατίθενται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών. Κάθε εξάρτηση που τοποθετείτε σε αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποποιείστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε εξάρτηση που τοποθετείται σε αυτά τα υλικά από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη στο Chatrandom, ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Το Chatrandom περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που παρέχονται από άλλους χρήστες και από τρίτους δικαιοπάροχους, syndicators, συναθροιστές ή υπηρεσίες αναφοράς. Όλες οι δηλώσεις ή γνώμες που εκφράζονται σε αυτά τα υλικά, καθώς και όλα τα άρθρα και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο περιεχόμενο, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την εταιρεία, είναι αποκλειστικά οι γνώμες και η ευθύνη του προσώπου ή της οντότητας που παρέχει τα εν λόγω υλικά. Αυτά τα υλικά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της εταιρείας. Δεν ευθυνόμαστε ή δεν ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τρίτα μέρη.

Αλλαγές στο Chatrandom

Μπορούμε να ενημερώσουμε το περιεχόμενο για Chatrandom από καιρό σε καιρό, αλλά το περιεχόμενό του δεν είναι απαραίτητα πλήρης ή ενημερωμένο. Οποιοδήποτε από τα υλικά για Chatrandom μπορεί να είναι εκτός ημερομηνίας σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε αυτό το υλικό.

Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στο Chatrandom

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε στο Chatrandom υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου μας. Με τη χρήση του Chatrandom, συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που λαμβάνονται από εμάς όσον αφορά τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Ηλεκτρονικές αγορές

Περιοδική χρέωση. Ξεκινώντας την VIP συνδρομή σας και παρέχοντας ή ορίζοντας μια μέθοδο πληρωμής, εξουσιοδοτείτε τον εξουσιοδοτημένο μεταποιητή πληρωμών μας να σας χρεώσει την αμοιβή συνδρομής VIP με την τιμή που ισχύει κατά την αρχική εγγραφή σας και τυχόν άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με με τη χρήση του Chatrandom, όπως φόροι ή πιθανά τέλη συναλλαγής. Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ VIP θα συνεχιστεί για το μήκος του αρχικού όρου που επιλέξατε και, στο τέλος της προπληρωμένης αρχικής σας περιόδου, θα ανανεώνεται αυτόματα για πρόσθετες προπληρωμένες περιόδους του ίδιου μήκους. Πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας VIP πριν ανανεωθεί για να αποφύγετε την τιμολόγηση των τελών συμμετοχής του επόμενου όρου στη μέθοδο πληρωμής σας. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί αυτόματα με τις τιμές που ισχύουν τη στιγμή που έχετε αρχικά εγγραφεί.

Αλλαγές τιμών. Μπορούμε να προσαρμόσουμε την τιμολόγηση για την υπηρεσία μας ή οποιαδήποτε στοιχεία της με οποιονδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή, όπως μπορούμε να καθορίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Κύκλος χρέωσης. Η συνδρομή VIP για την υπηρεσία μας θα χρεωθεί στην αρχή της πληρωμής μέρους της ιδιότητας μέλους σας και κάθε κύκλου χρέωσης μετά, όπως υποδεικνύεται στη σελίδα πληρωμής κατά τη στιγμή της αρχικής αγοράς, μέχρι να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Διαφορές χρέωσης. Εάν πιστεύετε ότι σας έχουμε χρεώσει κατά λάθος, θα πρέπει να ειδοποιήσετε εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο μεταποιητή πληρωμών μας γραπτώς το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της δήλωσης χρέωσης στην οποία εμφανίστηκε το σφάλμα. Εάν δεν ειδοποιήσετε εντός αυτής της προθεσμίας των 30 ημερών, παραιτείστε από τυχόν αμφισβητούμενες κατηγορίες. Πρέπει να υποβάλλετε γραπτώς τυχόν διαφορές χρέωσης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας με τον εξουσιοδοτημένο επεξεργαστή πληρωμών μας απευθείας στις https://cs.segpay.com/. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε μια λεπτομερή δήλωση που να περιγράφει τη φύση και το ποσό των αμφισβητούμενων τελών. Θα διορθώσουμε τυχόν λάθη σε ένα νομοσχέδιο και θα τα προσθέσουμε ή θα τα πιστωσουμε σε σχέση με τις μελλοντικές πληρωμές σας.

Δεν υπάρχουν επιστροφές. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις για μερικώς χρησιμοποιούμενες περιόδους, με την εξαίρεση ότι μπορούμε να εγκρίνουμε μια επιστροφή με τη μορφή πίστωσης κατόπιν αιτήματος, εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και εξηγήστε τις συνθήκες που θεωρείτε ότι αξίζουν επιστροφή χρημάτων. Δεν υποσχόμαστε καμία υπόσχεση ότι θα σας δώσουμε επιστροφή χρημάτων. Εάν σας δώσουμε επιστροφή χρημάτων, θα εκδώσουμε την επιστροφή χρημάτων με τη μορφή δωρεάν υπηρεσιών ή πίστωση στη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αγορά σας. Δεν θα κάνουμε επιστροφές χρημάτων με τη μορφή μετρητών ή ελέγχου. Η παροχή επιστροφής σε μία περίπτωση δεν σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο μέλλον για παρόμοιες περιπτώσεις · Ούτε μας υποχρεώνει να παράσχουμε επιστροφές στο μέλλον, σε καμία περίπτωση.

Ακύρωσης. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας VIP ανά πάσα στιγμή και θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στις παροχές συνδρομής VIP μέσω του τέλους του κύκλου χρέωσης. Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας VIP, κάντε κλικ στο "ο λογαριασμός μου" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ακύρωση ιδιότητας μέλους". Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης χρέωσης.

Σύνδεση με Chatrandom και κοινωνικές δυνατότητες πολυμέσων

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή να το επωφεληθείτε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή συσχετισμού , την έγκριση ή την επιδοκιμασία από μέρους μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Chatrandom μπορεί να παρέχει ορισμένες δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να:

 • Σύνδεση από τις δικές σας ή ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων σε συγκεκριμένο περιεχόμενο για Chatrandom.

 • Στείλτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες επικοινωνίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συνδέσμους σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, στο Chatrandom.

 • Να προκαλέσει περιορισμένα τμήματα του περιεχομένου στο Chatrandom για να εμφανιστεί ή να φαίνεται να εμφανίζονται σε δικές σας ή ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων κατασκευαστών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες αποκλειστικά καθώς παρέχονται από εμάς και αποκλειστικά σε σχέση με το περιεχόμενο που εμφανίζονται και με άλλο τρόπο σύμφωνα με τυχόν πρόσθετους όρους που παρέχουμε σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Με την επιφύλαξη των προεκτεθέντων, δεν πρέπει:

 • Δημιουργία συνδέσμου από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

 • Να προκαλέσει την εμφάνιση της τοποθεσίας Web ή τμημάτων της ή να εμφανίζεται ως εμφάνιση, για παράδειγμα, με κορνίζα, σύνδεση βαθιάς σύνδεσης ή σύνδεση σε γραμμή, σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

 • Σύνδεση με οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας εκτός από την αρχική σελίδα.

 • Διαφορετικά, πάρτε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα που δεν συνάδει με οποιοδήποτε άλλο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Η ιστοσελίδα από την οποία συνδέετε, ή στην οποία κάνετε κάποιο περιεχόμενο προσβάσιμο, πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία και το AUP.

Θα συνεργαστείτε μαζί μας για να προκαλέσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση αμέσως για να διακόψετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τυχόν συνδέσμους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Σύνδεσμοι από Chatrandom

Εάν το Chatrandom περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων banner και συνδέσμων διαφημιζόμενων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με Chatrandom, το κάνετε αυτό πλήρως με δική σας ευθύνη και υπόκεινται στους όρους χρήσης για αυτές τις ιστοσελίδες.

Γεωγραφικοί περιορισμοί

Ο ιδιοκτήτης του Chatrandom εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κάνουμε ισχυρισμούς ότι το Chatrandom ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του είναι προσβάσιμο ή κατάλληλο εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόσβαση στο Chatrandom μπορεί να μην είναι νόμιμη από ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Αν έχετε πρόσβαση Chatrandom από έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Αποποίηση εγγύησης

Κατανοείτε ότι δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ή εγγυόμαστε ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη από το Internet ή το Chatrandom θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλους καταστροφικούς κώδικες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για να ικανοποιήσετε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων, καθώς και για τη διατήρηση ενός μέσου εξωτερικού στο Chatrandom για οποιαδήποτε ανασυγκρότηση οποιουδήποτε απολεσθέντων δεδομένων. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης σας από Chatrandom ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom ή στο κατέβασμα σας από οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύτηκε σε αυτό, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό.

Η χρήση του Chatrandom, το περιεχόμενό του και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom είναι με δική σας ευθύνη. Chatrandom, το περιεχόμενό της, και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom παρέχονται "ως έχει" και "ως διαθέσιμο," χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή σιωπηρή. Ούτε η εταιρεία ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με την εταιρεία κάνει οποιαδήποτε εγγύηση ή εκπροσώπηση σε σχέση με την πληρότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ποιότητα, την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα του Chatrandom. Ούτε η εταιρεία ούτε κάποιος που συνδέεται με την εταιρεία εκπροσωπεί ή εγγυάται ότι Chatrandom, το περιεχόμενό της, ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom θα είναι ακριβείς, αξιόπιστες, χωρίς σφάλματα, ή αδιάλειπτη, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν, ότι Chatrandom ή ο διακομιστής που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, ή ότι Chatrandom ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom θα ανταποκριθεί με άλλο τρόπο τις ανάγκες ή τις προσδοκίες σας.

Η εταιρεία αποποιείται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρών, θεσμοθετημένες ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν καμία εγγύηση που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, οι συνδεδεμένες εταιρείες της, ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη ή οι διευθυντές τους δεν ευθύνονται για ζημιές οποιουδήποτε είδους, σύμφωνα με οποιαδήποτε νομική θεωρία, η οποία απορρέει από ή σε σχέση με τη χρήση σας ή την αδυναμία χρήσης του, Chatrandom, οποιοδήποτε περιεχόμενο στο Chatrandom, ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω Chatrandom, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, συμπτωματικών, επακόλουθων ή ποινικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών, πόνος και ταλαιπωρία, συναισθηματική δυσφορία, απώλεια εσόδων, απώλεια κερδών, απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλειας χρήσης, απώλειας καλής θέλησης, απώλειας δεδομένων, και κατά πόσον προκαλούνται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβαση σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο.

Στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η συλλογική ευθύνη της εταιρείας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων συνεργατών της, και των δικαιοπαρόχων τους, των παρόχων υπηρεσιών, των υπαλλήλων, των πρακτόρων, των αξιωματικών και των διευθυντών τους, σε οποιοδήποτε μέρος (ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή με άλλο τρόπο) υπερβαίνει το μεγαλύτερο από $250 ή το ποσό που έχετε καταβάλει στην εταιρεία για την ισχύουσα υπηρεσία κατά τους τελευταίους τρεις μήνες από την οποία προέκυψε η ευθύνη.

Ο περιορισμός της ευθύνης που προαναφέρθηκε δεν ισχύει για την ευθύνη που προκύπτει από την κατάφωρη αμέλεια ή εσκεμμένη κακοποίηση ή θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε αβλαβή την εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους της και τους παροχείς υπηρεσιών, καθώς και τους αντίστοιχους αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους, εργολάβους, αντιπροσώπους, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, διαδόχους και εκχωρούντες από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, αποφάσεις, βραβεία, ζημίες, έξοδα, έξοδα ή αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή την AUP ή τη χρήση του Chatrandom, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη Συνεισφορές, οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων της Chatrandom, εκτός από τα ρητά εγκεκριμένα στην παρούσα συμφωνία ή το AUP ή τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από το Chatrandom.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Ο νόμος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων διέπει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Chatrandom και την παρούσα συμφωνία και κάθε διαφωνία ή αξίωση που απορρέει ή σχετίζεται με αυτήν (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) χωρίς να παράγει αποτελέσματα σε οποιαδήποτε επιλογή ή σύγκρουση δικαίου την παροχή ή τον κανόνα (είτε των Βρετανικών Παρθένων Νήσων είτε οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας).

Κάθε νομική αγωγή, δράση ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτή τη συμφωνία ή το Chatrandom που δεν υπόκειται σε διαιτησία θα ασκηθεί αποκλειστικά στα δικαστήρια των Βρετανικών Παρθένων Νήσων που βρίσκονται στην Road Town, Tortola, αν και μπορούμε να φέρουμε οποιαδήποτε αγωγή, ή να προχωρήσετε εναντίον σας για παραβίαση της παρούσας συμφωνίας στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Παραιτείστε από κάθε αντίρρηση για την άσκηση της δικαιοδοσίας σας από τα εν λόγω δικαστήρια και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων αυτών.

Διαιτησία —παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ρήτρα — μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σας να υποβάλετε μήνυση στο δικαστήριο

Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, μπορεί να απαιτήσει από εσάς να υποβάλετε οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία, την AUP, ή τη χρήση του Chatrandom στην τελική και δεσμευτική διαιτησία με τις υπηρεσίες εξυγίανσης διαιτησίας, Inc. (ARS). Τα μέρη θα συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του ARS, όπως βρίσκονται στην ιστοσελίδα τους στις www.arbresolutions.com. Εάν η ARS δεν είναι διαθέσιμη, τότε τα μέρη θα υποβληθούν σε δεσμευτική διαιτησία ενώπιον του BVI διεθνές κέντρο διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διαχείριση της διαιτησίας. Ο διαιτητής, και όχι οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός, κρατικός, εθνικός. ή τοπικό δικαστήριο ή οργανισμός, θα έχει την αποκλειστική εξουσία να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την εκτελεστότητα ή τον σχηματισμό της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρο ή ακυρώσιμες. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα είναι υπεύθυνο για την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών κατάθεσης, διοικητικής και διαιτητή που σχετίζονται με τη διαιτησία. Ο διαιτητής μπορεί να χορηγήσει οποιαδήποτε ανακούφιση θα ήταν διαθέσιμη σε δικαστήριο ή σε μετοχικό κεφάλαιο, εκτός από το ότι ο διαιτητής δεν πρέπει να χορηγήσει ποινικές ή παραδειγματικές ζημιές, ή ζημιές με άλλο τρόπο που περιορίζονται ή αποκλείονται στην παρούσα συμφωνία. Το βραβείο του διαιτητή θα περιλαμβάνει το κόστος της διαιτησίας, εύλογες νομικές αμοιβές, και εύλογο κόστος για τους εμπειρογνώμονες και άλλους μάρτυρες. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν καταβάλει καμία ανάθεση, η ανάθεση μπορεί να μετατραπεί σε δικαστική απόφαση σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, ούτε ένα συμβαλλόμενο μέρος ούτε ένας διαιτητής θα αποκαλύψει την ύπαρξη, το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα οποιασδήποτε διαιτησίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση των δύο μερών.

Αποποίηση αγωγής κατηγορίας

Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία, η AUP, ή Chatrandom πρέπει να φέρουν την ατομική ικανότητα των μερών, και όχι ως ενάγων ή μέλος της κλάσης σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη κατηγορία ή αντιπροσωπευτική διαδικασία, και, εκτός αν συμφωνούμε άλλως γραπτώς, ο διαιτητής δεν πρέπει να ενοποιήσει περισσότερες από τις αξιώσεις ενός ατόμου.

Περιορισμός στην ώρα για αξιώσεις αρχείου

Κάθε αιτία ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από ή που σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία, το AUP ή το Chatrandom πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός έτους από την έναρξη της αγωγής, ειδάλλως, η αιτία της αγωγής ή της αξίωσης έχει αποκλειστεί οριστικά.

Παραίτηση και δυνατότητα διαχωρισμού

Καμία παραίτηση από την εταιρεία από οποιονδήποτε όρο που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο, και οποιαδήποτε αποτυχία της εταιρείας να διεκδικήσει ένα δικαίωμα ή διάταξη βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα αποτελέσει παραίτηση από την εν λόγω εξέδρα ή την παροχή.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας θεωρηθεί από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα εξαλειφθεί ή θα περιοριστεί στο ελάχιστο βαθμό, έτσι ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος συμφωνία θα εξακολουθήσει να ισχύει πλήρως.

Χρήστες και κάτοικοι της Καλιφόρνιας

Εάν οποιαδήποτε καταγγελία μαζί μας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη μονάδα υποστήριξης παραπόνων της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών καταναλωτών του τμήματος καταναλωτικών υποθέσεων της Καλιφόρνιας γραπτώς στη λεωφόρο βόρειας αγοράς 1625, σουίτα N 112, Σακραμέντο, Καλιφόρνια 95834 ή τηλεφωνικώς στο (800) 952-5210 ή (916) 445-1254.

Πλήρης συμφωνία

Αυτή η συμφωνία και το AUP αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της εταιρείας σχετικά με Chatrandom και τις υπηρεσίες και αντικαθιστά όλες τις παλαιότερες και σύγχρονες συνεννοήσεις, συμφωνίες, Αντιπροσωπείες και εγγυήσεις, τόσο γραπτή και προφορική, σχετικά με Chatrandom και τις υπηρεσίες. Πρόσθετοι όροι μπορεί επίσης να ισχύουν για συγκεκριμένα τμήματα, υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά του Chatrandom. Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται με την αναφορά αυτή στην παρούσα συμφωνία.

Ανατροφοδότηση

Σας ενθαρρύνουμε να δώσετε σχόλια για Chatrandom. Αλλά δεν θα αντιμετωπίσουμε ως εμπιστευτικές οποιαδήποτε πρόταση ή ιδέα που δίνετε, και τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν θα περιορίσει το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε, να αποκομίζουμε, να γνωστοποιούμε, να δημοσιεύουμε ή να εκμεταλλευθούμε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε ανατροφοδότηση, χωρίς πληρωμή σε εσάς.

Αγγλική γλώσσα

Η εταιρεία συνέταξε αυτή τη συμφωνία στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφερόμενες μεταφράσεις είναι μόνο για λόγους ευκολίας. Καμία μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν θα χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία ή τη διερμηνεία αυτής της συμφωνίας. Όλες οι υπηρεσίες, η υποστήριξη, οι ανακοινώσεις, οι ονομασίες, οι προδιαγραφές και οι επικοινωνίες θα παρέχονται στα Αγγλικά.

Τα σχόλιά σας και οι ανησυχίες σας

Όλες οι ανακοινώσεις για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων που ορίζεται στην πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων μας με τον τρόπο και με τα μέσα που αναφέρονται σε αυτήν.

Όλα τα άλλα σχόλια, σχόλια, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη και άλλες επικοινωνίες σχετικά με Chatrandom θα πρέπει να απευθύνονται σε: [email protected].